0 0 votes
Oceń Artykuł

– Kiedy dusza wybiera dla siebie rodziców, tak kieruje ich życiem i działaniami, że dochodzi do spotkania, w wyniku którego my przychodzimy na ten świat. Wybrani przez duszę rodzice są najlepszymi dla nas rodzicami, ponieważ, to oni twarzą warunki rozwoju, dzięki którym my rozwijamy się i wzrastamy. Warunki te, otoczenie, czas wcielenia i kraj pochodzenia są idealnie dobrane do potrzeb duszy, która przyszła na ten świat by przekroczyć własne ograniczenia i blokady. Zrezygnowanie z oceniania na rzecz doceniania zmieni energetykę naszych relacji i sposób komunikacji.  

– Kiedy rodzimy się, nie jesteśmy czystą kartką, ale tworem wielu żyć i doświadczeń, które przeszliśmy. To powoduje, że rozpoznajemy w sobie zarówno: potencjał, talenty jak i ograniczenia, które nas blokują i wymagają wzniesienia się ponad ten poziom na wyższą częstotliwość wibracji, by móc się rozwijać.  Tak więc szacunek i wdzięczność dla tego co było i jest powinien być w ciągłym centrum naszej uwagi.

– Rozwój duszy wymaga od nas obrania właściwego kierunku działań prowadzących nas do Źródła. W tym celu wystawiani jesteśmy na różne próby i doświadczenia, które uczą nas co jest dla nas właściwe. Uważność i stała obecność niech będą dla nas drogowskazem i współczesnym GPS-em.

– Spotkanie rodziny pochodzenia, rodziców, rodzeństwa, partnerów i wszystkich ludzi, z którymi mieliśmy kiedykolwiek jakikolwiek kontakt nie jest przypadkowe i służy naszemu najwyższemu dobru i wzrastaniu. Pokora i poddanie się, skracają czas doświadczeń, które oceniamy jako trudne traumatyczne czy niekorzystne.

– Rozpoznanie, zrozumienie i zaakceptowanie rodowych wzorców, tzw. powtórek, programów i kodów, stwarza każdej osobie możliwość uwolnienia się od nich. Otoczenie bezwarunkową miłością ofiary i sprawców zdarzeń, tego co zaszło między nimi, bez dokonywania ocen i osadów, stwarza możliwość odczyniania osobistych i rodowych traum w tym i innych wcieleniach.

– Jesteśmy istotami wielowymiarowymi, które przyciągają się na tym samym poziomie wibracji chcąc wspólnie, w związku lub bliskiej relacji przekroczyć ten poziom, by uzdrowić się poprzez uwolnienie się od nich.  Zaprowadzenie porządku wewnętrznie w nas samych, w rodzinie i rodzie, daje nam moc do spełnienia i poczucia jedności ze wszechświatem.   

– Wybór partnera lub zdecydowanie się na życie solo jest największym testem i sprawdzianem dla tego, czego już się nauczyliśmy i w jaki sposób wdrażamy to w życie codzienne. Miłość bezwarunkowa bez oczekiwań i wymagań od siebie i partnera jest jak papierek lakmusowy pokazujący stan naszych relacji.

– Czas, w rozumieniu przeszłości, przyszłości nie istnieje, a wszystko dzieje się teraz. To sprawia, że w teraz możemy uzdrowić każdą relację, również tą z poprzednich wcieleń poprzez moc miłości i akceptację tego co się wydarzyło, wydarza i się stanie. Wybaczenie zanim się stanie jest postawą, która uwalnia nas od każdej zależności.

– Wszyscy mamy moc kochania i miłości, która odpuszcza, nie ocenia, oddaje należne tym, do których przynależy, odczynia winy i błogosławi w imię najwyższego dobra tym wszystkim, którzy w tym uczestniczą.

Jak wiadomo, każda para jest inna i każdy z nas jest niepowtarzalną całością. Rozpoznanie własnych uczuć i poszanowanie emocji, które nami kierują, pokochanie siebie bardziej, bez warunków i zastrzeżeń, otwiera przestrzeń serca na siebie i partnera, który jest najlepszym partnerem dla spełnienia naszych duchowych potrzeb. Im więcej wiemy, tym więcej na świadomym poziomie podejmujemy właściwych postanowień. Im głębiej poznajemy naszą podświadomość, tym większą zyskujemy moc uzdrawiania, czynienia dobra, rozpoznawania miłości i boskości w sobie i innych istotach.  Na głębokim poziomie wszyscy jesteśmy ze sobą połączeni w jedności i miłości, bo mamy wspólne Źródło.

0
Would love your thoughts, please comment.x