Małgorzata Przygońska: Terapeutka, Autorka, Inspiratorka

Małgorzata Przygońska to osoba wielowymiarowa, której działania mają na celu pomagać innym w odkrywaniu siebie i swojego potencjału. Jest autorką książek „Dotyk serca” i „Cuda są naturalne”, które zdobyły uznanie czytelników i krytyków. Przygońska jest również twórczynią metody Świadomego Uwalniania Wzorców, która pomaga ludziom uwolnić się od ograniczających programów i wzorców na poziomie przyczyny.

Małgorzata Przygońska, autorka książek, kursów i szkoleń

Autorka Inspirujących Książek

Cuda są naturalne

Małgorzata Przygońska jest autorką dwóch książek, które pomagają czytelnikom zrozumieć siebie i swoje życie na głębszym poziomie.

Dotyk serca” to opowieść o podróży do wnętrza siebie, odkrywaniu swojego prawdziwego ja i odkrywaniu miłości i szczęścia w sobie. Książka ta jest przepiękną opowieścią o poszukiwaniu i odnalezieniu miłości. Na pewno zdziwisz się w trakcie lektury, jak wiele wspólnych elementów istnieje pomiędzy tą historią, a Twoimi własnymi doświadczeniami.

Cuda są naturalne” to z kolei opowieść o odkrywaniu mistrzostwa w sobie, o transformacji i odkrywaniu, że cuda są naturalnym elementem naszego życia. Małgorzata Przygońska otwiera przed czytelnikami swoją duszę i serce opowiadając historie, w których z łatwością można odnaleźć samego siebie.

Dotyk serca

Autorka Kart Mocy

Małgorzata Przygońska, znana z wielowymiarowego podejścia do pomagania innym w odkrywaniu siebie i swojego potencjału, jest również twórczynią Kart Mocy. Te wyjątkowe karty są odpowiedzią dla każdego z nas, płynącą wprost z Boskiego Źródła. Przygońska stworzyła talię 44 kart, na których znalazły się jej własne obrazy. Moc przejawiona w słowach, obrazach i formacie niesie pełną akceptację, miłość i inspirację. Karty krzepią nasze serca i wznoszą czytelnika na wyższe poziomy wibracji, zachęcając do osobistej przemiany.

Karty Mocy powstały na podstawie własnych doświadczeń autorki i najczęściej zadawanych pytań. Są one zatem nie tylko narzędziem do samopoznania, ale również źródłem odpowiedzi na pytania, które nurtują wiele osób. Przygońska zaprasza do niekończącej się podróży w głąb siebie, podczas której karty mogą stać się wskazówką i inspiracją do zaakceptowania siebie i doświadczenia wewnętrznej przemiany.

Karty Mocy Małgorzaty Przygońskiej są nie tylko narzędziem do samopoznania, ale również inspiracją do przemiany. Są one jak drogowskaz, który pokazuje kierunek, ale nie narzuca ścieżki. Dzięki nim można odkryć swoje prawdziwe ja, uwolnić się od ograniczeń i żyć pełnią życia. Karty te są jak lustro, które odbija nasze prawdziwe ja, pomagając nam zrozumieć siebie i nasze życie na głębszym poziomie.

Karty mocy - Małgorzaty Przygońskiej

Twórczyni Metody Świadomego Uwalniania Wzorców

Metoda Świadomego Uwalniania Wzorców, praktykowana przez Małgorzatę od lat, powstała stopniowo, krok po kroku, wraz z jej doświadczeniem osobistym i zawodowym. Jest to proces, który pozwala na uwolnienie od ograniczających programów i wzorców, które mogą wpływać na nasze życie na różnych poziomach.

Metoda Świadomego Uwalniania Wzorców polega na stopniowym dochodzeniu do prawdy, rezygnacji z biegunowości i doświadczaniu jedności. Jest to proces, który pozwala na uwolnienie od ograniczających programów i wzorców, które mogą wpływać na nasze życie na różnych poziomach. Przygońska prowadzi sesje indywidualne i warsztaty, które pomagają uczestnikom w praktycznym zastosowaniu tej metody.

Rozwiązanie polega na systematycznym oczyszczaniu swojej podświadomości z traum, urazów i negatywnych przekonań. Dostrzeganiu biegunowości w swoim funkcjonowaniu i świadomej rezygnacji z takiej postawy na rzecz jednoczenia przeciwieństw. W ten sposób zmierzać będziemy do równowagi, harmonii i wiecznej szczęśliwości. Gdy biegunowość znika, znika także cień, który ukrywał wszystkie odrzucone części siebie i obszary rzeczywistości. Dzięki integracji i zjednoczeniu pojawi się światło.

Małgorzata Przygońska Autorka

Przygońska podkreśla, że wszystkie urazy, traumy, negatywne przeżycia zostają zapisane, zarejestrowane i zapamiętane przez nasze ciało fizyczne – w pamięci komórkowej, jako uczucia – w sercu, jako informacje zapisane w podświadomym umyśle i polu morfogenetycznym. Bolesne rany i wspomnienia zapisane zostały głęboko w duszy. By przeżyć, wyparliśmy je w niepamięć wraz z obrazami i odczuciami doświadczonych zdarzeń. Na poziomie świadomym nie dostrzegamy ich, ale z poziomu podświadomego wpływają na nasze decyzje, wybory i jakość życia.

Metoda Świadomego Uwalniania Wzorców jest procesem dochodzenia do prawdy. Prowadzi nas od biegunowości i dwoistości do bycia w Jedności. W jedności panuje integralność, harmonia i zgoda, a porządek, pojednanie i rozejm, tworzą pełnię i niosą pokój. Proces obejmuje trzy etapy: rozpoznanie w sobie negatywnych wzorców energetycznych, uświadomienie i wzniesienie się ponad emocjonalne reakcje, uwolnienie od lęków poprzez transformację ich w miłość i zaufanie do Źródła.

Praca i doświadczenie

Terapeutka Ustawień Systemowych

Małgorzata Przygońska jest również terapeutką ustawień systemowych według Berta Hellingera. Ustawienia systemowe to metoda pracy z rodziną i systemem, która pozwala na zrozumienie i rozwiązanie problemów wynikających z dynamiki systemowej. Przygońska wykorzystuje tę metodę w swojej pracy, pomagając ludziom zrozumieć i rozwiązać problemy w relacjach z rodziną, związkach i w pracy. Ta metoda terapeutyczna pozwala na odkrycie ukrytych dynamik i niewidocznych lojalności w rodzinie, które mogą wpływać na nasze życie. Przygońska, z jej głębokim zrozumieniem tej metody, jest w stanie prowadzić proces terapeutyczny w sposób, który pozwala na głębokie uzdrowienie i transformację.

Inspiratorka i Przewodnik

Przygońska jest również inspiratorką i przewodnikiem dla wielu osób. Jej praca polega na otwieraniu ludzkich serc na miłość i potrzeby duszy. Wprowadza uczestników na wyższe poziomy wibracji, co pozwala rozszerzać swoją świadomość. Jest przewodnikiem, nauczycielem duchowym i inspiratorem przemian w życiu innych. Pokazuje drogę ku szczęściu i spełnieniu poprzez wznoszenie się na wyższe poziomy wibracji i uwalnianie od ograniczających programów oraz wzorców na poziomie przyczyny. Przygońska, z jej unikalnym podejściem i głębokim zrozumieniem duchowości, jest w stanie pomóc innym w odkrywaniu ich prawdziwego potencjału i prowadzić ich na drodze do pełnej realizacji ich duszy.

Wizja i Misja

Małgorzata Przygońska wierzy, że każdy z nas ma w sobie potencjał do bycia szczęśliwym i spełnionym. Jej misją jest pomagać ludziom odkrywać ten potencjał i pomagać im na drodze do samorealizacji. W swojej pracy łączy umiejętności z zakresu różnych dziedzin, takich jak Neurolingwistyczne Programowanie, Konstelacje Rodzinne, Hunę, Tappinig, Cyfrologię, Vedic Art, Koloroskop i inne. Małgorzata Przygońska jest nie tylko terapeutką i autorką, ale przede wszystkim inspiracją dla wielu osób. Jej praca i metody pomagają ludziom odkrywać swoje prawdziwe ja, uwolnić się od ograniczeń i żyć pełnią życia. Jej książki, warsztaty i sesje indywidualne są cennym źródłem wiedzy i inspiracji dla wszystkich, którzy szukają drogi do samorealizacji i szczęścia.

Wybrane dyplomy i certyfikaty

Nowoczesne zarządzanie zasobami ludzkimi Małgorzata Przygońska

Institut Francais de Gestion (IFG) to renomowana instytucja edukacyjna, która oferuje szkolenia i kursy dla kadry zarządzającej. IFG zostało założone przy wsparciu władz publicznych we Francji i z impulsem amerykańskiej pomocy (Plan Marshall). IFG oferuje szkolenia z zakresu zarządzania ogólnego i specjalistycznego, finansów, zakupów itp.

Szkolenie „Nowoczesne zarządzanie zasobami ludzkimi”, które ukończyła Małgorzata Przygońska, skupia się na zdobyciu niezbędnej wiedzy, zarówno teoretycznej, jak i praktycznej, w zakresie nowoczesnego podejścia do zarządzania zasobami ludzkimi. Program ten obejmuje takie aspekty jak planowanie kadr, dobór pracowników, oceny wyników, szkolenie, rozwój, wynagradzanie i motywowanie pozamaterialne, komunikacja i integracja pracowników.

Małgorzata Przygońska, uzyskując ten certyfikat, zdobyła umiejętności i wiedzę niezbędną do skutecznego zarządzania zasobami ludzkimi. Zdobyła kompetencje w zakresie planowania kadr, doboru pracowników, oceny wyników, szkolenia i rozwoju pracowników, a także w zakresie wynagradzania i motywowania pozamaterialnego. Ponadto, nauczyła się skutecznej komunikacji i integracji pracowników, co jest kluczowe dla skutecznego zarządzania zespołem.

Dyplom Studium Pomocy Psychologicznej Małgorzata Przygońska

Instytut Psychologii Zdrowia i Trzeźwości, który wystawił certyfikat, jest instytucją edukacyjną skupiającą się na psychologii zdrowia. Organizuje konferencje dla profesjonalistów, doskonaląc umiejętności psychoterapeutyczne terapeutów. Jest również wydawcą książek z zakresu nauk społecznych, w tym psychologii.

Studium Pomocy Psychologicznej, które ukończyła Małgorzata Przygońska, jest programem edukacyjnym skierowanym do osób, które ukończyły psychologię, pedagogikę, socjologię, resocjalizację oraz po paroletnich szkołach psychoterapii. Absolwenci tego programu otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych z zakresu pomocy psychologicznej i socjoterapii.

Małgorzata Przygońska, uzyskując certyfikat z Studium Pomocy Psychologicznej, zdobyła kompetencje z zakresu pomocy psychologicznej i socjoterapii. To oznacza, że jest wykwalifikowana do udzielania wsparcia psychologicznego i prowadzenia interwencji terapeutycznych. Jej edukacja w tym zakresie obejmowała prawdopodobnie naukę o różnych technikach i metodach stosowanych w psychoterapii, a także o zrozumieniu i radzeniu sobie z różnymi problemami psychicznymi.

Certyfikat Instytut Psychologii Zdrowia i Trzeźwoźci Małgorzata Przygońska

Instytucja wystawiająca: Instytut Psychologii Zdrowia i Trzeźwości oraz Polskie Towarzystwo Psychologiczne. Instytut Psychologii Zdrowia jest renomowaną instytucją, która organizuje konferencje dla profesjonalistów, doskonaląc umiejętności psychoterapeutyczne terapeutów. Polskie Towarzystwo Psychologiczne jest jednym z najważniejszych stowarzyszeń psychologicznych w Polsce, skupiającym profesjonalistów z różnych dziedzin psychologii.

Kompetencje uzyskane przez Małgorzatę Przygońską: Ukończenie tego warsztatu mogło dostarczyć Małgorzacie umiejętności związanych z technikami i strategiami zmiany zachowań. Te umiejętności mogą obejmować rozumienie mechanizmów leżących u podstawy zachowań, identyfikację niezdrowych lub niepożądanych wzorców zachowań, a następnie stosowanie skutecznych strategii i interwencji, aby te wzorce zmienić. Te umiejętności są niezwykle cenne w wielu dziedzinach, w tym w psychoterapii, doradztwie, coaching’u czy zarządzaniu zasobami ludzkimi.

Dyplom Sukces w Sprzedaży Małgorzata Przygońska

Instytucja wystawiająca: Polonia Business Centre, Vancouver, BC.

Nazwa szkolenia: „Sukces w Sprzedaży”.

Treść certyfikatu: Certyfikat potwierdza ukończenie kursu „Sukces w Sprzedaży”.

Kompetencje uzyskane przez Małgorzatę Przygońską:

Certyfikat „Sukces w Sprzedaży” potwierdza, że Małgorzata Przygońska zdobyła umiejętności związane z technikami sprzedaży. W szczególności, nabyła strategie budowania relacji z klientami, techniki negocjacji, umiejętność identyfikacji potrzeb klienta, a także strategie efektywnego prezentowania i sprzedaży produktów lub usług. Dodatkowo, Małgorzata Przygońska nauczyła się, jak radzić sobie z trudnościami i wyzwaniami związanymi ze sprzedażą, a także jak efektywnie komunikować się i wpływać na decyzje klientów.

Neurolingiwtyczne Programowanie w Biznesie Małgorzata Przygońska

Małgorzata Przygońska, ukończywszy kurs „NeuroLingwistyczne Programowanie w Biznesie” oferowany przez NLP Neuroedukacja, zdobyła szereg umiejętności i kompetencji.

Programowanie neurolingwistyczne (NLP) jest techniką mającą na celu modyfikowanie działania umysłu, a szczególnie możliwości wpływania na swoje zachowanie i decyzje. W kontekście biznesu, NLP jest często wykorzystywane do poprawy komunikacji, zarządzania i sprzedaży.

Zgodnie z treścią certyfikatu, Małgorzata wykazała się umiejętnością wykorzystania technik NLP w sprzedaży i negocjacjach, zarządzaniu zasobami ludzkimi, prowadzeniu zespołów ludzkich oraz strategiach podejmowania decyzji i motywacji.

To oznacza, że Małgorzata zdobyła umiejętności, które mogą obejmować efektywne strategie komunikacji, techniki negocjacji, zarządzanie zasobami ludzkimi, prowadzenie zespołów, a także strategie podejmowania decyzji i motywacji. Te umiejętności są niezwykle cenne w wielu dziedzinach biznesu, od sprzedaży i marketingu po zarządzanie zasobami ludzkimi i liderowanie zespołów.

Kurs Metoda Silvy Małgorzata Przygońska

Metoda Silvy, stworzona przez José Silvę, jest programem samopomocy i medytacji, który zakłada możliwość zwiększenia swoich zdolności poprzez relaksację. Program ten jest uważany za oryginalny i najczęściej naśladowany program medytacyjny w Stanach Zjednoczonych. Metoda Silvy uczy studentów specjalistycznych technik wizualizacji, które mają na celu przeprogramowanie umysłu.

Po ukończeniu kursu podstawowego Metody Silvy, Małgorzata Przygońska zdobyła umiejętności związane z technikami medytacji i wizualizacji, które mogą pomóc w zwiększeniu zdolności umysłowych. Te umiejętności mogą obejmować techniki relaksacji, które pomagają w radzeniu sobie ze stresem, techniki wizualizacji, które pomagają w osiągnięciu określonych celów, a także techniki samopomocy, które mogą pomóc w poprawie jakości życia. Ponadto, mogła nauczyć się, jak efektywnie wykorzystywać te techniki w codziennym życiu, co może przyczynić się do poprawy jej zdolności do radzenia sobie z wyzwaniami i trudnościami.

Master Sztuki Neurolingwistycznego programowania Małgorzata Przygońska

Certyfikat „Master Sztuki NeuroLingwistycznego Programowania” uzyskany przez Małgorzatę Przygońską w NLP Neuroedukacji, jest zaawansowanym szkoleniem w dziedzinie Neurolingwistycznego Programowania (NLP). Ten kurs jest przeznaczony dla osób, które już ukończyły szkolenie Praktyka NLP i chcą poszerzyć swoje umiejętności w komunikacji z ludźmi.

Podczas tego szkolenia, Małgorzata zdobyła umiejętności związane z kalibracją stanów emocjonalnych, co pozwala na odczytywanie reakcji innych osób. Nauczyła się również odkodowywać „mapę” myśli drugiego człowieka, co pozwala na lepsze zrozumienie perspektywy innych.

Dodatkowo, kurs ten skupia się na rozwijaniu umiejętności przywódczych. Małgorzata nauczyła się, jak układać swoje zagadnienia osobiste i zawodowe tak, aby stawać się przywódcą dla innych. Przywództwo, jak naucza ten kurs, wiąże się z działaniem, determinacją, pewnością siebie, motywacją i pragnieniem dołączenia do najlepszych oraz wydobywania z ludzi tego, co w nich najdoskonalsze.

Kurs ten obejmował również naukę korzystania z Metaprogramów oraz Metamodelu, co są to techniki związane z sztuką zadawania mądrych pytań. Małgorzata nauczyła się, jak korzystać z tych narzędzi, aby uzyskać dostęp do nieświadomości i swoich zasobów, a także jak być bardziej świadomym tego, co jest dla niej ważne w realizowaniu swoich celów życiowych.

Podsumowując, certyfikat „Master Sztuki NeuroLingwistycznego Programowania” pozwolił Małgorzacie Przygońskiej na rozwinięcie zaawansowanych umiejętności komunikacyjnych i przywódczych, a także na lepsze zrozumienie siebie i innych.

Międzynarodowy Kurs Mistrzowski Mężczyzna i Kobieta jak się wzajemnie odnaleźć i żyć razem szczęśliwie - Hellinger. Małgorzata Przygońska

Certyfikat został wydany przez Polski Instytut Psychoterapii Krótkoterminowej. Instytut ten jest znany z prowadzenia różnego rodzaju szkoleń i warsztatów związanych z psychoterapią.

Małgorzata Przygońska, po ukończeniu tego kursu, zdobyła umiejętności związane z rozumieniem i nawigacją w relacjach międzyludzkich, szczególnie tych romantycznych. Mogła nauczyć się technik komunikacji skutecznej w związku, strategii radzenia sobie z konfliktami oraz zrozumienia dynamiki między mężczyzną a kobietą. Te umiejętności są niezwykle cenne nie tylko w życiu prywatnym, ale także w kontekście profesjonalnym, gdzie efektywna komunikacja i zrozumienie dynamiki międzyludzkich są kluczowe.

Flower Of Life Małgorzata Przygońska

Certyfikat dotyczy warsztatu „Flower of Life”. Warsztat ten jest związany z nauczaniem Drunvalo Melchizedeka, który jest znany ze swojego podejścia do geometrii sakralnej i świadomości człowieka.

Zdobyte przez Małgorzatę kompetencje obejmują:

Zrozumienie geometrii sakralnej: Warsztat „Flower of Life” skupia się na geometrii sakralnej, która jest kluczowym elementem zrozumienia struktury wszechświata i świadomości człowieka. Małgorzata zdobyła umiejętność zrozumienia i interpretacji różnych form geometrii sakralnej.

  1. Rozwinięcie świadomości duchowej: Warsztat oferuje również naukę o świadomości duchowej, co pomogło Małgorzacie w rozwinięciu jej własnej świadomości i zrozumieniu, jak wpływa ona na jej codzienne życie.
  2. Techniki medytacyjne: Warsztat „Flower of Life” obejmuje również naukę technik medytacyjnych, które pomogły Małgorzacie w osiągnięciu głębszego stanu relaksacji i świadomości.
  3. Zrozumienie związków między człowiekiem a wszechświatem: Warsztat ten pomaga uczestnikom zrozumieć, jak człowiek jest powiązany z większą strukturą wszechświata, co pomogło Małgorzacie w zrozumieniu jej miejsca w świecie.
  4. Rozwinięcie umiejętności interpretacji symboli i obrazów: Warsztat „Flower of Life” skupia się na interpretacji różnych symboli i obrazów, co pomogło Małgorzacie w rozwinięciu umiejętności interpretacji i zrozumienia różnych form symboliki.

Podsumowując, certyfikat „Flower of Life” dostarczył Małgorzacie Przygońskiej szereg umiejętności i wiedzy, które są wykorzystywane zarówno w jej życiu osobistym, jak i zawodowym.

Życie po życiu oraz eksploracje partnerskie Bruce Moen - Małgorzata Przygońska

Certyfikat „Życie po Życiu i Eksploracje Partnerskie” został wydany przez Bruce’a Moen’a, inżyniera, autora i wykładowcę, który poświęcił swoją karierę badaniu i nauczaniu o życiu po śmierci. Na podstawie informacji ze strony internetowej Bruce’a Moen’a, certyfikat ten potwierdza uczestnictwo w warsztatach, które miały na celu zredukowanie strachu i niepewności związanych ze śmiercią oraz zwiększenie wiedzy o życiu pozagrobowym.

Małgorzata Przygońska zdobyła umiejętności i wiedzę na temat różnych aspektów życia po śmierci, w tym doświadczeń śmierci klinicznej (NDE), doświadczeń poza ciałem (OBE) i komunikacji z duchami. Nauczyła się technik medytacyjnych i regresji, które są często wykorzystywane do badania tych tematów.

Dodatkowo, uczestnictwo w „Eksploracjach Partnerskich” sugeruje, że Małgorzata Przygońska zdobyła umiejętności związane z nawigacją i zrozumieniem dynamiki i doświadczeń w relacjach międzyludzkich, zarówno na poziomie fizycznym, jak i duchowym.

Seminarium Dogra Do Miłość z bertem Hellingerem - Małgorzata Przygońska

Bert Hellinger jest twórcą metody „Porządki Miłości”, która jest szeroko stosowana w terapii systemowej i rodzinnej.

Na podstawie informacji z warsztatów, Małgorzata Przygońska zdobyła wiedzę na temat zasad miłości i hierarchii w rodzinie, jak również nauczyła się, jak te zasady wpływają na nasze życie. Zrozumiała, że rodzice dają, a dzieci odbierają, a to dawanie i odbieranie jest aktem miłości i uznania. Zdobyła również wiedzę na temat znaczenia przyjmowania życia i losu, jakie zostały nam podarowane przez rodziców.

Małgorzata nauczyła się, jak ważne jest zrozumienie, że każdy człowiek ma w sobie coś wyjątkowego, co nie pochodzi od rodziców, i jak to wpływa na nasze życie. Zrozumiała, jak ważne jest przyjmowanie dobra od rodziców z miłością i szacunkiem, a także jak ważne jest zrozumienie, że pewne rzeczy należą wyłącznie do rodziców i nie mogą być przekazane dzieciom.

Ta wiedza i umiejętności, które zdobyła podczas warsztatów, pomogły jej zrozumieć i zaakceptować swoje miejsce w rodzinie i społeczeństwie, a także nauczyły ją, jak radzić sobie z trudnościami i wyzwaniami, które mogą pojawić się w jej życiu.

Certyfikat ColourScope Praktiker nr 011 Małgorzata Przygońska
Matryca Krystaliczna - Małgorzata Przygońska

Certyfikat potwierdza uczestnictwo w warsztatach prowadzonych przez Huberta Ruhsa, znanego terapeutę i twórcę teorii żyjącej struktury krystalicznej. Warsztaty te były oparte na tej teorii i skupiały się na terapii energetycznej.

Małgorzata Przygońska zdobyła kompetencje związane z terapią energetyczną i zrozumieniem żyjącej struktury krystalicznej. Jej umiejętności obejmują:

  1. Zrozumienie i praktyczne zastosowanie teorii żyjącej struktury krystalicznej, która opisuje ludzkie ciało jako skomplikowaną wielofunkcyjną matrycę krystaliczną, odbierającą, transformującą i przesyłającą wszelkiego rodzaju sygnały informacyjne oraz energię.
  2. Zdolność do świadomego połączenia się z matrycą krystaliczną, co umożliwia dostęp do zjednoczonego pola czystej świadomości i wejście na poziom kwantowy postrzegania.
  3. Zrozumienie, jak nasze umysły, zbudowane na zasadzie struktury krystalicznej i działające w trybie kwantowym, mogą wpływać na rzeczywistość.
  4. Zdolność do zmiany niekorzystnych wzorców informacyjnych poprzez energetyczne podłączenie do wibracji pochodzących z matrycy krystalicznej.
  5. Zrozumienie, jak negatywne wzorce informacyjne mogą wpływać na fizyczne dolegliwości i zdolność do ich zmiany poprzez manipulację strukturą krystaliczną.

Te umiejętności są niezwykle cenne w pracy z klientami w kontekście terapii energetycznej, pomagając im zrozumieć i zmienić swoje wzorce energetyczne w celu poprawy ich dobrostanu.

Graduade of gateway Voyage - Małgorzata Przygońska

The Monroe Institute, z siedzibą w Faber w stanie Virginia, jest wiodącym na świecie centrum edukacyjnym dla badań nad ludzką świadomością. Instytut oferuje programy edukacyjne oparte na doświadczeniach, które ułatwiają osobiste badania świadomości człowieka.

Certyfikat ukończenia The Monroe Institute, który otrzymała Małgorzata Przygońska, jest dowodem na ukończenie intensywnego programu badania świadomości. Program ten obejmował techniki medytacji, praktyki związane z rozszerzeniem świadomości, a także metody badania stanów nie-fizycznych świadomości.

Małgorzata Przygońska, po ukończeniu tego programu, zdobyła umiejętności i wiedzę z zakresu medytacji, praktyk związanych z rozszerzeniem świadomości, a także technik badania i eksploracji stanów nie-fizycznych świadomości. Te umiejętności obejmują zdolność do głębokiej medytacji, zrozumienie i doświadczenie różnych stanów świadomości, a także umiejętność eksploracji i zrozumienia doświadczeń poza ciałem i innych stanów nie-fizycznych.

Certyfikat Kroniki Akaszy - Małgorzata Przygońska

Certyfikat „Akashic Record Advanced Seminar” został wydany przez Gabrielle Orr, certyfikowaną nauczycielkę Rekordów Akaszy, która jest zasobną i intuicyjną profesjonalistką w dziedzinie nauczania, wysoko wykwalifikowaną w szerokim zakresie studiów metafizycznych.

Szkolenie „Akashic Record Advanced Seminar” to zaawansowany kurs, który pozwala uczestnikom na głębsze zrozumienie i praktyczne wykorzystanie Rekordów Akaszy. Uczestnicy kursu uczą się zaawansowanych technik, teorii i perspektyw związanych z Rekordami Akaszy. Są to złożone koncepcje, ale są prezentowane w sposób jasny, z doskonałymi krokami do nauki i włączenia do praktyki Rekordów Akaszy.

Małgorzata Przygońska, jako uczestniczka tego zaawansowanego seminarium, zdobyła umiejętność łączenia się z Rekordami Akaszy w dowolnym momencie i miejscu. Zdobyła umiejętność czytania Rekordów Akaszy na poziomie mistrzowskim, co obejmuje umiejętność wprowadzania swoich klientów do wymiaru Akaszy. To pozwala jej na dostęp do głębszych wglądów i informacji, które mogą być wykorzystane do pozytywnego wpływania na jej życie i życie innych.

Certyfikat Nauczycielski Vedic Art Małgorzata Przygońska

Certyfikat Nauczyciela Vedic Art, który otrzymała Małgorzata Przygońska, jest dowodem na to, że przeszła intensywne szkolenie obejmujące minimum sześć dni i 30 godzin teorii i praktyki źródło.

Vedic Art to unikalna metoda, która łączy sztukę i życie poprzez 17 Zasad Życia i Sztuki. Uczestnicy kursu uczą się, jak intuicyjnie łączyć się z wewnętrzną wiedzą o kreatywności i świadomości źródło.

Dzięki temu certyfikatowi, Małgorzata Przygońska zdobyła umiejętności nauczania tej metody, co obejmuje zarówno teorię, jak i praktykę. Możemy zatem stwierdzić, że Małgorzata Przygońska posiada umiejętności związane z nauczaniem Vedic Art, co obejmuje umiejętność prowadzenia warsztatów, umiejętność przekazywania wiedzy na temat 17 Zasad Życia i Sztuki, a także umiejętność pomagania uczestnikom w intuicyjnym łączeniu się z ich wewnętrzną wiedzą o kreatywności i świadomości.

I stopień widzenia i malowania Portretu Akaszy - małgorzata Przygońska

Małgorzata Przygońska, po ukończeniu warsztatu „Twoja Aura” prowadzonego przez Reginę A. Sidorkiewicz, zdobyła unikalne umiejętności związane z percepcją, interpretacją i malowaniem aury. Aura, będąca energetycznym polem otaczającym każdego człowieka, jest przez wielu uważana za klucz do zrozumienia emocjonalnego, fizycznego i duchowego stanu osoby.

Ukończenie tego warsztatu pozwoliło Małgorzacie na rozwinięcie zdolności do widzenia aury, co jest rzadko spotykaną umiejętnością, pozwalającą na głębsze zrozumienie innych osób poprzez obserwację ich energetycznego pola. Zdolność ta jest szczególnie cenna w pracy terapeutycznej, coachingowej czy doradczej, gdzie zrozumienie stanu emocjonalnego i energetycznego klienta może przynieść znaczące korzyści.

Dodatkowo, Małgorzata zdobyła umiejętność interpretacji kolorów i wzorów aury, co pozwala na głębsze zrozumienie dynamiki energetycznej danej osoby. Każdy kolor i wzór w aurze ma swoje znaczenie, a umiejętność ich odczytania może dostarczyć cennych informacji na temat stanu emocjonalnego, zdrowia fizycznego, a nawet duchowego rozwoju osoby.

Kolejnym aspektem jest umiejętność malowania portretów aury. To nie tylko forma artystycznego wyrazu, ale także narzędzie do wizualizacji i zrozumienia aury. Malowanie aury może pomóc w zrozumieniu jej dynamiki i zmian, które zachodzą w czasie.

Wreszcie, uczestnictwo w warsztacie „Twoja Aura” pomogło Małgorzacie w rozwijaniu swojej intuicji i wrażliwości na energię. Te umiejętności są niezbędne w pracy z aurą, ale mogą być również cenne w wielu innych kontekstach, takich jak praca terapeutyczna, coaching, medytacja czy praktyki duchowe.