Nazywam się Małgorzata Przygońska i jestem terapeutką, autorką oraz inspiratorką.

Moje działania mają na celu pomagać innym w odkrywaniu siebie i swojego potencjału. Napisałam książki „Dotyk serca” i „Cuda są naturalne”, które zdobyły uznanie zarówno czytelników, jak i krytyków. Stworzyłam także metodę Świadomego Uwalniania Wzorców, która pomaga ludziom uwolnić się od ograniczających programów i wzorców na poziomie przyczyny.

Małgorzata Przygońska, autorka książek, kursów i szkoleń

Moje Inspirujące Książki

Cuda są naturalne

Jestem autorką dwóch książek, które pomagają czytelnikom zrozumieć siebie i swoje życie na głębszym poziomie.

„Dotyk serca” to opowieść o podróży do wnętrza siebie, odkrywaniu swojego prawdziwego ja oraz odkrywaniu miłości i szczęścia w sobie. Ta książka jest przepiękną opowieścią o poszukiwaniu i odnalezieniu miłości. Na pewno zdziwisz się w trakcie lektury, jak wiele wspólnych elementów istnieje pomiędzy tą historią a Twoimi własnymi doświadczeniami.

„Cuda są naturalne” to opowieść o odkrywaniu mistrzostwa w sobie, o transformacji i odkrywaniu, że cuda są naturalnym elementem naszego życia. Otwieram przed czytelnikami swoją duszę i serce, opowiadając historie, w których z łatwością można odnaleźć samego siebie.

Dotyk serca

Kart Mocy

Jestem twórczynią Kart Mocy. Te wyjątkowe karty są odpowiedzią dla każdego z nas, płynącą wprost z Boskiego Źródła. Stworzyłam talię 44 kart, na których znalazły się moje własne obrazy. Moc przejawiona w słowach, obrazach i formacie niesie pełną akceptację, miłość i inspirację. Karty krzepią nasze serca i wznoszą czytelnika na wyższe poziomy wibracji, zachęcając do osobistej przemiany.

Karty Mocy powstały na podstawie moich własnych doświadczeń i najczęściej zadawanych pytań. Są one zatem nie tylko narzędziem do samopoznania, ale również źródłem odpowiedzi na pytania, które nurtują wiele osób. Zapraszam do niekończącej się podróży w głąb siebie, podczas której karty mogą stać się wskazówką i inspiracją do zaakceptowania siebie i doświadczenia wewnętrznej przemiany.

Moje Karty Mocy są nie tylko narzędziem do samopoznania, ale również inspiracją do przemiany. Są one jak drogowskaz, który pokazuje kierunek, ale nie narzuca ścieżki. Dzięki nim można odkryć swoje prawdziwe ja, uwolnić się od ograniczeń i żyć pełnią życia. Karty te są jak lustro, które odbija nasze prawdziwe ja, pomagając nam zrozumieć siebie i nasze życie na głębszym poziomie.

Karty mocy - Małgorzaty Przygońskiej

Metoda Świadomego Uwalniania Wzorców

Metoda Świadomego Uwalniania Wzorców, którą praktykuję od lat, powstała stopniowo, krok po kroku, wraz z moim doświadczeniem osobistym i zawodowym. Jest to proces, który pozwala na uwolnienie się od ograniczających programów i wzorców, wpływających na nasze życie na różnych poziomach.

Metoda ta polega na stopniowym dochodzeniu do prawdy, rezygnacji z biegunowości i doświadczaniu jedności. Jest to proces, który umożliwia uwolnienie się od ograniczających programów i wzorców, wpływających na nasze życie na wielu płaszczyznach. Prowadzę sesje indywidualne i warsztaty, które pomagają uczestnikom w praktycznym zastosowaniu tej metody.

Rozwiązanie polega na systematycznym oczyszczaniu podświadomości z traum, urazów i negatywnych przekonań. Polega na dostrzeganiu biegunowości w swoim funkcjonowaniu i świadomej rezygnacji z takiej postawy na rzecz jednoczenia przeciwieństw. W ten sposób dążymy do równowagi, harmonii i wiecznej szczęśliwości. Gdy biegunowość znika, znika także cień, który ukrywał wszystkie odrzucone części siebie i obszary rzeczywistości. Dzięki integracji i zjednoczeniu pojawia się światło.

Małgorzata Przygońska Autorka

Podkreślam, że wszystkie urazy, traumy i negatywne przeżycia zostają zapisane, zarejestrowane i zapamiętane przez nasze ciało fizyczne – w pamięci komórkowej, jako uczucia – w sercu, oraz jako informacje zapisane w podświadomym umyśle i polu morfogenetycznym. Bolesne rany i wspomnienia zapisane zostały głęboko w duszy. By przeżyć, wyparliśmy je w niepamięć wraz z obrazami i odczuciami doświadczonych zdarzeń. Na poziomie świadomym ich nie dostrzegamy, ale z poziomu podświadomego wpływają one na nasze decyzje, wybory i jakość życia.

Metoda Świadomego Uwalniania Wzorców jest procesem dochodzenia do prawdy. Prowadzi nas od biegunowości i dwoistości do bycia w Jedności. W jedności panuje integralność, harmonia i zgoda, a porządek, pojednanie i rozejm tworzą pełnię i niosą pokój. Proces obejmuje trzy etapy: rozpoznanie w sobie negatywnych wzorców energetycznych, uświadomienie ich i wzniesienie się ponad emocjonalne reakcje, oraz uwolnienie się od lęków poprzez transformację ich w miłość i zaufanie do Źródła.

Praca i doświadczenie

Terapeutka Ustawień Systemowych

Jestem terapeutką ustawień systemowych według Berta Hellingera – jego uczennicą. Ustawienia systemowe to metoda pracy z rodziną i systemem, która pozwala na zrozumienie i rozwiązanie problemów wynikających z dynamiki systemowej. Wykorzystuję tę metodę w swojej pracy, pomagając ludziom zrozumieć i rozwiązać problemy w relacjach z rodziną, związkach i w pracy. Ta metoda terapeutyczna pozwala na odkrycie ukrytych dynamik i niewidocznych lojalności w rodzinie, które mogą wpływać na nasze życie. Dzięki mojemu głębokiemu zrozumieniu tej metody, jestem w stanie prowadzić proces terapeutyczny w sposób, który pozwala na głębokie uzdrowienie i transformację.

Inspiratorka i Przewodnik

Moja praca polega na otwieraniu ludzkich serc na miłość i potrzeby duszy. Wprowadzam uczestników na wyższe poziomy wibracji, co pozwala rozszerzać ich świadomość. Jestem przewodnikiem, nauczycielem duchowym i inspiratorem przemian w życiu innych. Pokazuję drogę ku szczęściu i spełnieniu poprzez wznoszenie się na wyższe poziomy wibracji i uwalnianie od ograniczających programów oraz wzorców na poziomie przyczyny. Dzięki mojemu unikalnemu podejściu i głębokiemu zrozumieniu duchowości, jestem w stanie pomóc innym w odkrywaniu ich prawdziwego potencjału i prowadzić ich na drodze do pełnej realizacji ich duszy.

Wizja i Misja

Wiem i dostrzegam, że każdy z nas ma w sobie potencjał do bycia szczęśliwym i spełnionym. Moja misja to pomagać ludziom odkrywać ten potencjał i wspierać ich na drodze do samorealizacji. W swojej pracy łączę umiejętności z zakresu różnych dziedzin, takich jak Neurolingwistyczne Programowanie, Konstelacje Rodzinne, Huna, Tapping, Cyfrologia, Vedic Art, Koloroskop i inne. Jestem nie tylko terapeutką i autorką, ale przede wszystkim inspiracją dla wielu osób. Moja praca i metody pomagają ludziom odkrywać swoje prawdziwe ja, uwolnić się od ograniczeń i żyć pełnią życia. Moje książki, warsztaty i sesje indywidualne są cennym źródłem wiedzy i inspiracji dla wszystkich, którzy szukają drogi do samorealizacji i szczęścia.

Wybrane dyplomy i certyfikaty

Dyplom Studium Pomocy Psychologicznej Małgorzata Przygońska

Instytut Psychologii Zdrowia i Trzeźwości, jest instytucją edukacyjną skupiającą się na psychologii zdrowia. Organizuje konferencje dla profesjonalistów, doskonaląc umiejętności psychoterapeutyczne terapeutów. Jest również wydawcą książek z zakresu nauk społecznych, w tym psychologii.

Studium Pomocy Psychologicznej, które ukończyłam, jest programem edukacyjnym skierowanym do osób, które ukończyły psychologię, pedagogikę, socjologię, resocjalizację oraz po paroletnich szkołach psychoterapii. Absolwenci tego programu otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych z zakresu pomocy psychologicznej i socjoterapii.

Uzyskując certyfikat z Studium Pomocy Psychologicznej, zdobyłam kompetencje z zakresu pomocy psychologicznej i socjoterapii. Jestem wykwalifikowana do udzielania wsparcia psychologicznego i prowadzenia interwencji terapeutycznych. Moja edukacja w tym zakresie obejmowała naukę różnych technik i metod stosowanych w psychoterapii, a także zrozumienie i radzenie sobie z różnymi problemami psychicznymi.

Certyfikat Instytut Psychologii Zdrowia i Trzeźwoźci Małgorzata Przygońska

Instytut Psychologii Zdrowia i Trzeźwości oraz Polskie Towarzystwo Psychologiczne, jest renomowaną instytucją, która organizuje konferencje dla profesjonalistów, doskonaląc umiejętności psychoterapeutyczne terapeutów. Polskie Towarzystwo Psychologiczne jest jednym z najważniejszych stowarzyszeń psychologicznych w Polsce, skupiającym profesjonalistów z różnych dziedzin psychologii.

Ukończenie tego warsztatu dostarczyło mi umiejętności związanych z technikami i strategiami zmiany zachowań. Te umiejętności obejmują rozumienie mechanizmów leżących u podstaw zachowań, identyfikację niezdrowych lub niepożądanych wzorców zachowań oraz stosowanie skutecznych strategii i interwencji, aby te wzorce zmienić. Są one niezwykle cenne w wielu dziedzinach, w tym w psychoterapii, doradztwie, coachingu czy zarządzaniu zasobami ludzkimi.

Master Sztuki Neurolingwistycznego programowania Małgorzata Przygońska

Certyfikat „Master Sztuki NeuroLingwistycznego Programowania” uzyskany przeze mnie w NLP Neuroedukacji, jest zaawansowanym szkoleniem w dziedzinie Neurolingwistycznego Programowania (NLP). Ten kurs jest przeznaczony dla osób, które już ukończyły szkolenie Praktyka NLP i chcą poszerzyć swoje umiejętności w komunikacji z ludźmi.

Podczas tego szkolenia zdobyłam umiejętności związane z kalibracją stanów emocjonalnych, co pozwala na odczytywanie reakcji innych osób. Nauczyłam się również odkodowywać „mapę” myśli drugiego człowieka, co umożliwia lepsze zrozumienie perspektywy innych.

Dodatkowo, kurs ten skupia się na rozwijaniu umiejętności przywódczych. Przywództwo, jak naucza ten kurs, wiąże się z działaniem, determinacją, pewnością siebie, motywacją i pragnieniem dołączenia do najlepszych oraz wydobywania z ludzi tego, co w nich najdoskonalsze.

Kurs ten obejmował również naukę korzystania z Metaprogramów oraz Metamodelu, co są to techniki związane ze sztuką zadawania właściwych pytań. Nauczyłam się, jak korzystać z tych narzędzi, aby uzyskać dostęp do nieświadomości i swoich zasobów, a także jak być bardziej świadomą tego, co jest dla mnie ważne w realizowaniu moich celów życiowych.

Studiowanie sztuki NLP pozwoliło mi na rozwinięcie zaawansowanych umiejętności komunikacyjnych i przywódczych, a także na lepsze zrozumienie siebie i innych.

Neurolingiwtyczne Programowanie w Biznesie Małgorzata Przygońska

Ukończywszy kurs „NeuroLingwistyczne Programowanie w Biznesie” oferowany przez NLP Neuroedukacja, zdobyłam szereg umiejętności i kompetencji.

Programowanie neurolingwistyczne (NLP) jest techniką mającą na celu modyfikowanie działania umysłu, a szczególnie możliwości wpływania na swoje zachowanie i decyzje. W kontekście biznesu, NLP jest często wykorzystywane do poprawy komunikacji, zarządzania i sprzedaży.

Zgodnie z treścią certyfikatu, wykazałam się umiejętnością wykorzystania technik NLP w sprzedaży i negocjacjach, zarządzaniu zasobami ludzkimi, prowadzeniu zespołów oraz strategiach podejmowania decyzji i motywacji.

To oznacza, że zdobyłam umiejętności, które obejmują efektywne strategie komunikacji, techniki negocjacji, zarządzanie zasobami ludzkimi, prowadzenie zespołów, a także strategie podejmowania decyzji i motywacji. Te umiejętności są niezwykle cenne w wielu dziedzinach biznesu, od sprzedaży i marketingu po zarządzanie zasobami ludzkimi i liderowanie zespołów.

Międzynarodowy Kurs Mistrzowski Mężczyzna i Kobieta jak się wzajemnie odnaleźć i żyć razem szczęśliwie - Hellinger. Małgorzata Przygońska

Ukończenie tego kursu dało mi praktyczne umiejętności związane z rozumieniem i nawigacją w relacjach międzyludzkich, szczególnie tych romantycznych. Doświadczałam i nauczyłam się technik skutecznej komunikacji w związku, strategii radzenia sobie z konfliktami oraz zrozumienia dynamiki między mężczyzną, a kobietą. Te umiejętności są niezwykle cenne nie tylko w moim życiu prywatnym, ale także w kontakcie z klientami, gdzie efektywna komunikacja i zrozumienie dynamik międzyludzkich są kluczowe.

Seminarium Dogra Do Miłość z bertem Hellingerem - Małgorzata Przygońska

Bert Hellinger jest twórcą metody zwanej terapią systemową.

Na podstawie informacji z warsztatów „Drogi Miłości”, zdobyłam wiedzę na temat zasad miłości i hierarchii w rodzinie, a także nauczyłam się, jak te zasady wpływają na nasze życie. Dzięki czemu poszerzyło to mój warsztat terapeutyczny.

Zrozumiałam, że rodzice dają, a dzieci odbierają, a to dawanie i odbieranie jest aktem miłości i uznania. Zdobyłam również wiedzę na temat znaczenia przyjmowania życia i losu, jakie zostały nam podarowane przez rodziców.

Nauczyłam się, jak ważne jest zrozumienie, że każdy człowiek ma w sobie coś wyjątkowego, co nie pochodzi od rodziców, i jak to wpływa na nasze życie. Zrozumiałam, jak ważne jest przyjmowanie dobra od rodziców z miłością i szacunkiem, a także jak istotne jest zrozumienie, że pewne rzeczy należą wyłącznie do rodziców i nie mogą być przekazane dzieciom.

Ta wiedza i umiejętności, które zdobyłam podczas warsztatów, pomogły mi zrozumieć i zaakceptować swoje miejsce w rodzinie i społeczeństwie. Nauczyły mnie również, jak radzić sobie z trudnościami i wyzwaniami, które mogą pojawić się w życiu.

Certyfikat Nauczycielski Vedic Art Małgorzata Przygońska

Certyfikat Nauczyciela Vedic Art, który otrzymałam bezpośrednio od Twórcy Metody Curta Källmana w 2007 roku wraz z Jackiem Wojciechem Poteralskim, czyni mnie pierwszą Polką uprawnioną do prowadzenia warsztatów Vedic Art.

Vedic Art to unikalna metoda, która poprzez zastosowanie 17 Zasad łączy Sztukę i Życie. Uczestnicy kursu uczą się, jak intuicyjnie łączyć się z wewnętrzną wiedzą o kreatywności i świadomości.

Dzięki temu certyfikatowi zdobyłam umiejętności nauczania tej metody, zarówno w teorii, jak i w praktyce. Posiadam umiejętności prowadzenia warsztatów Vedic Art, przekazywania wiedzy na temat 17 Zasad Życia i Sztuki oraz pomagania uczestnikom w intuicyjnym łączeniu się z ich wewnętrzną wiedzą o kreatywności i świadomości.

Matryca Krystaliczna - Małgorzata Przygońska

Certyfikat potwierdza moje uczestnictwo w warsztatach prowadzonych przez Huberta Ruhsa, znanego terapeutę i twórcę teorii żyjącej struktury krystalicznej. Warsztaty te były oparte na tej teorii i skupiały się na terapii energetycznej.

Zdobyłam kompetencje związane z terapią energetyczną i zrozumieniem żyjącej struktury krystalicznej. Moje umiejętności obejmują:

 1. Zrozumienie i praktyczne zastosowanie teorii żyjącej struktury krystalicznej: Ta teoria opisuje ludzkie ciało jako skomplikowaną, wielofunkcyjną matrycę krystaliczną, odbierającą, transformującą i przesyłającą wszelkiego rodzaju sygnały informacyjne oraz energię.

 2. Zdolność do świadomego połączenia się z matrycą krystaliczną: To umożliwia dostęp do zjednoczonego pola czystej świadomości i wejście na poziom kwantowy postrzegania.

 3. Zrozumienie wpływu naszych umysłów na rzeczywistość: Umożliwia to wykorzystanie struktury krystalicznej umysłu działającego w trybie kwantowym.

 4. Zmiana niekorzystnych wzorców informacyjnych: Poprzez energetyczne podłączenie do wibracji pochodzących z matrycy krystalicznej, mogę wpływać na negatywne wzorce informacyjne.

 5. Zrozumienie wpływu negatywnych wzorców na fizyczne dolegliwości: Dzięki manipulacji strukturą krystaliczną, potrafię zmieniać te wzorce, aby poprawić dobrostan klienta.

Te umiejętności są niezwykle cenne w pracy z klientami w kontekście terapii energetycznej, pomagając im zrozumieć i zmienić swoje wzorce energetyczne w celu poprawy ich dobrostanu.

Nowoczesne zarządzanie zasobami ludzkimi Małgorzata Przygońska

Institut Francais de Gestion (IFG) to renomowana instytucja edukacyjna, która oferuje szkolenia i kursy dla kadry zarządzającej. IFG zostało założone przy wsparciu władz publicznych we Francji oraz dzięki impulsowi amerykańskiej pomocy (Plan Marshall). IFG oferuje szkolenia z zakresu zarządzania ogólnego i specjalistycznego, finansów, zakupów i innych dziedzin.

Szkolenie „Nowoczesne zarządzanie zasobami ludzkimi”, które ukończyłam, skupia się na zdobyciu niezbędnej wiedzy, zarówno teoretycznej, jak i praktycznej, w zakresie nowoczesnego podejścia do zarządzania zasobami ludzkimi. Program ten obejmuje takie aspekty jak planowanie kadr, dobór pracowników, oceny wyników, szkolenie, rozwój, wynagradzanie i motywowanie pozamaterialne, a także komunikacja i integracja pracowników.

Uzyskując ten certyfikat, zdobyłam umiejętności i wiedzę niezbędną do skutecznego zarządzania zasobami ludzkimi. Nabyłam kompetencje w zakresie planowania kadr, doboru pracowników, oceny wyników, szkolenia i rozwoju pracowników, a także w zakresie wynagradzania i motywowania pozamaterialnego. Ponadto, nauczyłam się skutecznej komunikacji i integracji pracowników, co jest kluczowe dla skutecznego zarządzania zespołem.

Dyplom Sukces w Sprzedaży Małgorzata Przygońska

Instytucja wystawiająca: Polonia Business Centre, Vancouver, BC.

Nazwa szkolenia: „Sukces w Sprzedaży”.

Treść certyfikatu: Certyfikat potwierdza ukończenie kursu „Sukces w Sprzedaży”.

Kompetencje uzyskane przeze mnie:

Certyfikat „Sukces w Sprzedaży” potwierdza, że zdobyłam umiejętności związane z technikami sprzedaży. W szczególności, nabyłam strategie budowania relacji z klientami, techniki negocjacji, umiejętność identyfikacji potrzeb klienta, a także strategie efektywnego prezentowania i sprzedaży produktów lub usług. Dodatkowo, nauczyłam się, jak radzić sobie z trudnościami i wyzwaniami związanymi ze sprzedażą, a także jak efektywnie komunikować się i wpływać na decyzje klientów.

Kurs Metoda Silvy Małgorzata Przygońska

Metoda Silvy, stworzona przez José Silvę, jest programem samopomocy i medytacji, który zakłada możliwość zwiększenia swoich zdolności poprzez relaksację. Program ten jest uważany za oryginalny i najczęściej naśladowany program medytacyjny w Stanach Zjednoczonych. Metoda Silvy uczy studentów specjalistycznych technik wizualizacji, które mają na celu przeprogramowanie umysłu.

Po ukończeniu kursu podstawowego Metody Silvy, zdobyłam umiejętności związane z technikami medytacji i wizualizacji, które mogą pomóc w zwiększeniu zdolności umysłowych. Te umiejętności obejmują techniki relaksacji, które pomagają w radzeniu sobie ze stresem, techniki wizualizacji, które pomagają w osiąganiu określonych celów, a także techniki samopomocy, które mogą poprawić jakość życia. Ponadto, nauczyłam się, jak efektywnie wykorzystywać te techniki w codziennym życiu, co przyczynia się do poprawy mojej zdolności do radzenia sobie z wyzwaniami i trudnościami.

Flower Of Life Małgorzata Przygońska

Certyfikat dotyczy warsztatu „Flower of Life”. Warsztat ten jest związany z nauczaniem Drunvalo Melchizedeka, który jest znany ze swojego podejścia do geometrii sakralnej i świadomości człowieka.

Zdobyte przeze mnie kompetencje obejmują:

 1. Zrozumienie geometrii sakralnej: Warsztat „Flower of Life” skupia się na geometrii sakralnej, która jest kluczowym elementem zrozumienia struktury wszechświata i świadomości człowieka. Zdobyłam umiejętność zrozumienia i interpretacji różnych form geometrii sakralnej.

 2. Rozwinięcie świadomości duchowej: Warsztat oferuje również naukę o świadomości duchowej, co pomogło mi w rozwinięciu własnej świadomości i zrozumieniu, jak wpływa ona na moje codzienne życie.

 3. Techniki medytacyjne: Warsztat „Flower of Life” obejmuje również naukę technik medytacyjnych, które pomogły mi w osiągnięciu głębszego stanu relaksacji i świadomości.

 4. Zrozumienie związków między człowiekiem a wszechświatem: Warsztat ten pomaga uczestnikom zrozumieć, jak człowiek jest powiązany z większą strukturą wszechświata, co pomogło mi w zrozumieniu mojego miejsca w świecie.

 5. Rozwinięcie umiejętności interpretacji symboli i obrazów: Warsztat „Flower of Life” skupia się na interpretacji różnych symboli i obrazów, co pomogło mi w rozwinięciu umiejętności interpretacji i zrozumienia różnych form symboliki.

Podsumowując, certyfikat „Flower of Life” dostarczył mi szereg umiejętności i wiedzy, które wykorzystuję zarówno w życiu osobistym, jak i zawodowym.

Życie po życiu oraz eksploracje partnerskie Bruce Moen - Małgorzata Przygońska

Certyfikat „Życie po Życiu i Eksploracje Partnerskie” został wydany przez Bruce’a Moena, inżyniera, autora i wykładowcę, który poświęcił swoją karierę badaniu i nauczaniu o życiu po śmierci. Na podstawie informacji ze strony internetowej Bruce’a Moena, certyfikat ten potwierdza uczestnictwo w warsztatach, które miały na celu zredukowanie strachu i niepewności związanych ze śmiercią oraz zwiększenie wiedzy o życiu pozagrobowym.

Zdobyłam umiejętności i wiedzę na temat różnych aspektów życia po śmierci, w tym doświadczeń śmierci klinicznej (NDE), doświadczeń poza ciałem (OBE) i komunikacji z duchami. Nauczyłam się technik medytacyjnych i regresji, które są często wykorzystywane do badania tych tematów.

Dodatkowo, uczestnictwo w „Eksploracjach Partnerskich” pozwoliło mi zdobyć umiejętności związane z nawigacją i zrozumieniem dynamiki i doświadczeń w relacjach międzyludzkich, zarówno na poziomie fizycznym, jak i duchowym.

Certyfikat ColourScope Praktiker nr 011 Małgorzata Przygońska
Graduade of gateway Voyage - Małgorzata Przygońska

The Monroe Institute, z siedzibą w Faber w stanie Virginia, jest wiodącym na świecie centrum edukacyjnym dla badań nad ludzką świadomością. Instytut oferuje programy edukacyjne oparte na doświadczeniach, które ułatwiają osobiste badania świadomości człowieka.

Certyfikat ukończenia The Monroe Institute, który otrzymałam, jest dowodem na ukończenie intensywnego programu badania świadomości. Program ten obejmował techniki medytacji, praktyki związane z rozszerzeniem świadomości, a także metody badania stanów nie-fizycznych świadomości.

Po ukończeniu tego programu, zdobyłam umiejętności i wiedzę z zakresu:

 1. Medytacji: Opanowanie technik głębokiej medytacji, które pomagają w osiąganiu stanów relaksacji i koncentracji.

 2. Praktyk związanych z rozszerzeniem świadomości: Zrozumienie i doświadczenie różnych stanów świadomości, które umożliwiają szersze postrzeganie rzeczywistości.

 3. Technik badania stanów nie-fizycznych: Umiejętność eksploracji i zrozumienia doświadczeń poza ciałem (OBE) i innych stanów nie-fizycznych świadomości.

Te umiejętności są niezwykle cenne w pracy nad rozwojem osobistym i duchowym, pomagając w lepszym zrozumieniu siebie i otaczającego świata.

Certyfikat Kroniki Akaszy - Małgorzata Przygońska

Certyfikat „Akashic Record Advanced Seminar” został wydany przez Gabrielle Orr, certyfikowaną nauczycielkę Rekordów Akaszy, która jest zasobną i intuicyjną profesjonalistką w dziedzinie nauczania, wysoko wykwalifikowaną w szerokim zakresie studiów metafizycznych.

Szkolenie „Akashic Record Advanced Seminar” to zaawansowany kurs, który pozwala uczestnikom na głębsze zrozumienie i praktyczne wykorzystanie Rekordów Akaszy. Uczestnicy kursu uczą się zaawansowanych technik, teorii i perspektyw związanych z Rekordami Akaszy. Są to złożone koncepcje, ale są prezentowane w sposób jasny, z doskonałymi krokami do nauki i włączenia do praktyki Rekordów Akaszy.

Jako uczestniczka tego zaawansowanego seminarium, zdobyłam umiejętność łączenia się z Rekordami Akaszy w dowolnym momencie i miejscu. Zdobyłam umiejętność czytania Rekordów Akaszy na poziomie mistrzowskim, co obejmuje umiejętność wprowadzania swoich klientów do wymiaru Akaszy. To pozwala mi na dostęp do głębszych wglądów i informacji, które mogą być wykorzystane do pozytywnego wpływania na moje życie i życie innych.

I stopień widzenia i malowania Portretu Akaszy - małgorzata Przygońska

Po ukończeniu warsztatu „Twoja Aura” prowadzonego przez Reginę A. Sidorkiewicz, zdobyłam unikalne umiejętności związane z percepcją, interpretacją i malowaniem aury. Aura, będąca energetycznym polem otaczającym każdego człowieka, jest przez wielu uważana za klucz do zrozumienia emocjonalnego, fizycznego i duchowego stanu osoby.

Ukończenie tego warsztatu pozwoliło mi na rozwinięcie zdolności do widzenia aury, co jest rzadko spotykaną umiejętnością, umożliwiającą głębsze zrozumienie innych osób poprzez obserwację ich energetycznego pola. Ta zdolność jest szczególnie cenna w mojej pracy terapeutycznej, coachingowej czy doradczej, gdzie zrozumienie stanu emocjonalnego i energetycznego klienta może przynieść znaczące korzyści.

Dodatkowo, zdobyłam umiejętność interpretacji kolorów i wzorów aury, co pozwala na głębsze zrozumienie dynamiki energetycznej danej osoby. Każdy kolor i wzór w aurze ma swoje znaczenie, a umiejętność ich odczytania dostarcza cennych informacji na temat stanu emocjonalnego, zdrowia fizycznego, a nawet duchowego rozwoju osoby.

Kolejnym aspektem jest umiejętność malowania portretów aury. To nie tylko forma artystycznego wyrazu, ale także narzędzie do wizualizacji i zrozumienia aury. Malowanie aury pomaga w zrozumieniu jej dynamiki i zmian, które zachodzą w czasie.

Wreszcie, uczestnictwo w warsztacie „Twoja Aura” pomogło mi rozwijać intuicję i wrażliwość na energię. Te umiejętności są niezbędne w pracy z aurą, ale mogą być również cenne w wielu innych kontekstach, takich jak praca terapeutyczna, coaching, medytacja czy praktyki duchowe.