Bert Hellinger, geniusz naszych czasów stworzył terapię szybką, głęboką,  docierającą do źródła przyczyny, która  pozwala uzdrawiać rzeczywistość klienta właśnie tam, gdzie powstał problem. Wykorzystał w swojej metodzie niezwykłe zjawisko: obcy człowiek postawiony symbolicznie na miejscu kogoś z rodziny klienta ma takie same odczucia, jak osoba, którą reprezentuje, chociaż jej nie zna(ła).

Ustawienia rodzinne pokazują, że kolejne pokolenia nieświadomie przejmują uczucia i losy swych przodków, nie wyłączając osób zmarłych lub zupełnie zapomnianych. Pozwalają też przywrócić w rodzinie porządek miłości i uszanować wszystkich jej członków.

Są to zajęcia dla  tych, którzy  chcą zaufać i pozwolą się poprowadzić własnej duszy.

Chcą:

  • uzdrowić swoje życie poprzez uzdrowienie relacji  w rodzinie pochodzenia oraz w  rodzinie aktualnej, z partnerami i własnymi dziećmi,
  • wyjść z uwikłania w cudzy los
  • ujawnić prawdę, taką jaka ona jest bez tajemnic
  • odpowiedzieć sobie na dręczące pytania
  • oddać to, co należy  innym członkom rodziny
  • wziąć odpowiedzialność za siebie i swoją część odpowiedzialności  funkcjonowania związku
  • wyjść z chaosu i zaprowadzić porządek w rodzie
  • rozwiązać głęboko ukryte w rodzinie konflikty                                                                                                                                     
  • kreować rzeczywistość zawodową, sukcesy bez obciążeń i uwarunkowań

Bert Hellinger, wskazał na uwikłania jednostki w losy rodziny, sposoby funkcjonowania sumienia oraz porządki miłości.

By zmierzyć się z niewiadomym, otworzyć i zaufać  mądrość własnej duszy, która wie, potrzebujesz determinacji, odwagi i zgody.

Czasami pracować będziesz z poprzednim pokoleniem, a czasami dotrzesz znacznie dalej.

Może się zdarzyć, że nie zrozumiesz logicznie tego co się wydarzyło podczas ustawień, ale Twoja dusza poprowadzi Cię dalej, zgodnie z Twoim przeznaczeniem. Ustawienia zadziałają dla Ciebie i członków Twojej rodziny. Sama w trakcie takiej pracy dowiedziałam się, że mam innego ojca. Odzyskałam więc tożsamość i świadomość rodu, odnalazłam nową rodzinę i wreszcie czuję, że mam swoje miejsce i korzenie. Ta świadomość wpłynęła również pozytywnie na moje dzieci.

Uzdrowicielskie działanie ustawień stanie się oczywiste, gdy osobiście przejdziesz przez proces,  popatrzysz na wszystkich z miłością  i dasz im miejsce w  swoim  sercu.

„Mędrzec zgadza się na świat takim, jaki on jest, bez lęku i bez zamiaru.”

Bert Hellinger

WARSZTAT: Cud zaufania

WARSZTAT:
Cud zaufania

Miewamy takie przebłyski, olśnienia na mgnienie sekund, w których zdajemy się na wewnętrzny głos w sobie i puszczamy się wszelkich ograniczeń, zakazów, nakazów i oczekiwań. Wtedy czujemy się w pełni sobą i jesteśmy najbliżej własnej Jaźni, Ducha, Boga. Czujemy Jedność ze wszystkim co jest, z każdym stworzeniem, rośliną, istnieniem. Przejawiamy moc w pełni, czujemy bliskość, otwartość i połączenie ze Źródłem. Trudno ten transcendentalny stan wyrazić słowami. To odczucia serca go potwierdzają, a Światło nas prowadzi zgodnie z naszym przeznaczeniem najkrótszą, najprostszą drogą, bez oporów i przeciwieństw. Nasze wibracje wznoszą się wysoko, a my poddajemy się z pełnym zaufaniem temu co przejawia się z naszego wnętrza. Mamy poczucie, że cokolwiek się wydarza jest najlepsze dla nas i takie jest. Spokój i uważność stwarzają warunki do poddania się i zaufania sile wyższej niż my sami.

USTAWIENIA SYSTEMOWE wg Berta Hellingera

USTAWIENIA SYSTEMOWE wg Berta Hellingera

Zapraszam zdecydowanych, chętnych i odważnych do doświadczenia przemiany w procesie wprowadzania porządku w swoje życie w różnych jego obszarach dzięki ujawnieniu prawdy.

Pracować możesz np: w tematach:

* relacji z najbliższymi, rodziną, małżonkami, dziećmi
* relacji w miejscu pracy, środowisku zawodowym, koleżeńskim
* relacji z sobą samym, nienawiścią, brakiem poczucia własnej wartości
* życia zawodowego, bycia pracownikiem, zwierzchnikiem, szefem
* lęku i blokad przed zaistnieniem, ujawnieniem, działaniem
* lęku przed porażką i niewprowadzaniem w ruch pomysłów i projektów,
* uzdrowienia emocji, swego ciała, umysłu.