Szczęśliwe Związki

Warsztat przeznaczony jest dla małżeństw i par,
które chcą udoskonalić istniejącą relację.

W trakcie zajęć wzrośnie Wasza świadomość i zrozumienie dlaczego przyciągnęliście się i jakie wzorce na nieświadomym poziomie Was połączyły.

Dowiecie się dlaczego Wasze wcześniejsze relacje były podobne do siebie i aktualnej. Podczas warsztatu rozpoczniecie proces  zmiany negatywnych przekonań, uwalniania od karmicznych wpływów, rodowych uwikłań i wzorców, które mają bezpośredni wpływ na Waszą relację.

W praktyce poznacie metodę Świadomego Uwalniania Wzorców
i rozpoczniecie proces świadomego ROZPOZNANIA, UWALNIANIA i UZDRAWIANIA.

Rozpoczniecie proces uwalniania lęków i blokad, często wywodzących się z pokoleniowych, negatywnych przekonań w Twoim rodzie i rodzinie, co pozwoli Wam zaakceptować i docenić partnera wraz z jego rodem.

Poprzez uświadomienie uwolnicie przyczynę blokad i trudności funkcjonowania w związku.

Uzdrowicie wcześniejsze relacje partnerskie i staniecie się wolnymi od uwikłań i przeszłości.

Rozpoczniecie proces akceptacji i porządkowania własnych relacji rodzinnych, by móc zadbać o siebie, partnera i otworzyć się ponownie na miłosną intymną relację.

Zrozumienie i uzdrowienie przeszłości każdego z Was jest kluczem do stworzenia nowej relacji pełnej harmonii i bliskości.

Co się ważnego dla Was wydarzy?

  • weźmiecie odpowiedzialność za swoją część funkcjonowania w związku,
  • uświadomicie sobie jak budować bliskość i intymność w związku,
  • uwolnicie się od wspomnień, poczucia krzywdy i rodowych win,
  • otworzycie się na partnera poprzez akceptację i zrozumienie,
  • staniecie się wolni od przeszłości i oczekiwań,
  • zaczniecie tworzyć relację zgodnie z sobą.

Drugiego dnia Ustawienia Systemowe wg. Berta Hellingera

„Wybieram życie w szczęśliwym związku.”
„Tylko tam, gdzie udała się relacja z matką, gdy bierzemy od naszej matki pełnym sercem to, co pochodzi od niej, jesteśmy przygotowani do życia w parze. Podobnie rzecz ma się także z naszą relacją z ojcem. Kto nie potrafi wziąć rodziców nie potrafi wziąć partnera” Bert Hellinger.

Proces wprowadzania porządku w rodzie i rodzinie zgodnie z hierarchią poprzedza porządki miłości. Uwalnianie od emocjonalnych uzależnień i uwikłań cudzego losu, otwiera przestrzeń dla kreacji tego, czego chcesz w swoim życiu pozwalając Ci pozostać jednocześnie w zgodzie z sobą samym.

INFORMACJE

ADRES WARSZTATU
Centrum Empatii Warszawa ul. Śródziemnomorska 17

DATA:
Kiedy zbierze się grupa osób zainteresowanych ustalimy datę warsztatu.
Wypełnij poniższy formularz jeśli chcesz wziąć udział w warsztacie.

CENA
Dzień I i dzień II – 680 zł

Dzień I lub dzień II – 400 zł

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY