0 0 votes
Oceń Artykuł

Wprowadzenie

Ustawienia systemowe to termin, który może wydawać się nieco tajemniczy, ale w rzeczywistości dotyczy czegoś, co jest głęboko zakorzenione w naszym codziennym życiu. Ustawienia systemowe odnoszą się do niewidzialnych więzi i dynamiki, które istnieją w naszych rodzinach i innych systemach społecznych, w których uczestniczymy. Te niewidzialne więzi i dynamika mogą wpływać na nasze decyzje, zachowania i przekonania na wiele subtelnych sposobów.

Ustawienia systemowe a decyzje

Na wiele różnych sposobów, ustawienia systemowe mogą mieć wpływ na nasze decyzje, które podejmujemy na co dzień. Na przykład, decyzje zawodowe, które podejmujemy, mogą być kształtowane przez ustawienia systemowe. Możemy nieświadomie wybierać ścieżki kariery, które odzwierciedlają role i wzorce z naszych rodzinnych systemów. Podobnie, nasze decyzje osobiste, takie jak to, z kim się zaprzyjaźniamy, kogo wybieramy na partnera, czy nawet jak spędzamy nasz wolny czas, mogą wynikać z efektu ustawień systemowych. Nawet nasze decyzje zdrowotne, takie jak to, jak dbamy o nasze ciało i umysł, mogą być kształtowane przez ustawienia systemowe.

Zrozumienie wpływu ustawień systemowych

ZOBACZ TEŻ: Odnowa więzi między rodzicami a dziećmi i odwrotnie.

Zrozumienie wpływu ustawień systemowych na nasze decyzje może być kluczowe dla naszego rozwoju osobistego i profesjonalnego. Istnieją różne techniki i metody, które mogą pomóc nam zrozumieć ustawienia systemowe, takie jak:

  • Praca z terapeutą  
  • Samodzielne badania i refleksja
  • Uczestnictwo w warsztatach lub szkoleniach
  • Przypadek studium

Przyjrzyjmy się teraz przykładowi, jak ustawienia systemowe wpłynęły na decyzje jednej osoby. Maria, kobieta w średnim wieku, zawsze czuła, że jest „czarną owcą” w swojej rodzinie. Pomimo wielu prób, nigdy nie była w stanie zbudować satysfakcjonującej kariery. Po uczestnictwie w warsztatach ustawień systemowych, Maria zdała sobie sprawę, że nieświadomie identyfikowała się z wujkiem, który był wykluczony z rodziny. Ta niewidzialna więź wpływała na jej decyzje zawodowe. Po zrozumieniu tej identyfikacji Maria była w stanie podjąć świadome, wolne od uwikłań decyzje. To  pomogło jej zbudować satysfakcjonującą karierę.

Praca z ustawieniami systemowymi

Praca z ustawieniami systemowymi może pomóc nam też podejmować właściwe z naszego punktu widzenia decyzje. Może to obejmować zrozumienie naszych niewidzialnych więzi, które nas blokowały. Rozpoznanie, jak wpływają one na nasze decyzje, pozwala nam podjąć świadome kroki  jak (uznanie wykluczonego przodka lub członka rodziny, ujawnienie rodzinnej tajemnicy, stanięcie na własnym miejscu, zobaczenie siebie w prawdzie, itp) aby żyć zgodnie z sobą samym. proces ten wymaga otwartości, zaangażowania i działania, ale korzyści są ogromne.

Podsumowanie

Podsumowując, ustawienia systemowe mają głęboki wpływ na nasze codzienne decyzje. Poprzez zrozumienie i pracę w tym obszarze, możemy podjąć świadome decyzje, które prowadzą do lepszego zdrowia, szczęśliwszych związków i satysfakcjonującej kariery. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o ustawieniach systemowych, odwiedź główny adres ustawień systemowych.

0
Would love your thoughts, please comment.x